Vol 9, No 1 (2023)

July

Cover image by Jifang Wan on pages 54-67. The image illustrates the primary construction process of salt caverns for compressed air energy storage. The underground construction of salt caverns mainly involves three key technologies: large-diameter drilling & completion and wellbore integrity, solution mining morphology control and detection, as well as evaluation of factors affecting cavern tightness.

Table of Contents

-- Yibo Wang, Yang Liu, Zhihui Zou, Qianzong Bao, Feng Zhang, Zhaoyun Zong
PDF
1-4
-- Peng Zhang, Boyun Guo
PDF
5-12
-- Suzhen Shi, Youchao Qi, Weiming Chang, Li Li, Xuejun Yao, Jingxue Shi
PDF
13-24
-- Ruiyi Han, Zhuwen Wang, Yuhang Guo, Xinru Wang, Ruhan A, Gaoming Zhong
PDF
25-37
-- Shaheryar T. Hussain, Klaus Regenauer-Lieb, Aleksandr Zhuravljov, Furqan Hussain, Sheik S. Rahman
PDF
38-53
-- Mingzhong Wan, Wendong Ji, Jifang Wan, Yuxian He, Jingcui Li, Wei Liu, Maria Jose Jurado
PDF
54-67
-- Jiamin Hu, Zhanshan Xiao, Hao Ni, Xuefeng Liu
PDF
68-70

Copyright ©2018. All Rights Reserved
鄂ICP备17029718号-2